Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ydre kn, RIBBINGSHOV 1:2 NORRA VI KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning


Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NORRA VI KYRKOGÅRD (akt.), NORRA VI KYRKA (akt.)
Östergötland
Ydre

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

RIBBINGSHOV 1:2

Historik

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek.
Enligt den inventering av bogårdsmurar som utfördes i Linköpings stift år 2004 är större
delen av östra, södra och västra kyrkogårdsmuren från 1700-talets slut. De kan ha
uppförts i samband med den nya kyrkan.
I sockenbeskrivningarna upprättade av P D Widegren och W Tham, 1817/1828
respektive 1854/1855, skriver de om gravkoret på kyrkans södra sida för släkterna von
Schaar och Ridderborg, ägare till Ribbingshof. Det var generalmajor Axel von Schaar
som lät uppföra gravkoret. 1986 l...

Läs mer i eget fönster