Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Åtvidaberg kn, KYRKEBY 4:1 VÄRNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

varna_kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÄRNA KYRKOGÅRD (akt.), VÄRNA NYA KYRKOGÅRD (akt.), VÄRNA KYRKA (akt.)
Östergötland
Åtvidaberg

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

KYRKEBY 4:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - VÄRNA

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 848, 1900: 918, 1995: 226

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan är belägen på en svag höjd i lövskogslandskapet 10 km söder om Linköping med utsikt över det flacka landskapet. Kyrkan ligger omgiven av några jordbruksfastigheter samt församlingshem (f.d. lärarbostad), f.d. skola samt f.d. ålderdomshem. På kyrkogården finns en klockstapel från 1700-talet. Några km söder om kyrkan finns ytterligare en kyrkogård på en kulle. Begravningarna där har numera upphört.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av...

Läs mer i eget fönster

VÄRNA KYRKOGÅRD

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Huvudkälla är Åke Nisbeths bok från
1963. Nisbeth har gått igenom alla gamla sockenstämmeprotokoll varför boken
innehåller rikligt med detaljerade uppgifter om arbeten på kyrka och kyrkogård.
Uppgifter om äldre lantmäterikartor är hämtade från Lantmäteriets websida.

1714 nämns kyrkogårdens ursprungliga inhägnad som var ett plank av trä, då en
reparation av detta omtalas. 1775 väcktes frågan om att planket som ofta krävde
reparationer skulle ersättas med en stenm...

Läs mer i eget fönster