Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ödeshög kn, ÖDESHÖG 15:1 ÖDESHÖGS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Ödeshögs kyrka, 544

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖDESHÖGS KYRKOGÅRD (akt.), ÖDESHÖGS KYRKA (akt.)
Östergötland
Ödeshög

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÖDESHÖG 15:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - ÖDESHÖG

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 2106, 1900: 2522, 1995: 3143

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan är belägen på högsta punkten i Ödeshögs samhälle. Intill kyrkan återfinns församlingshem och pastorsexpedition. Strax norrut finns en begravningsplats med gravkapell.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus och ett smalare kor, avdelat i två rum, samt en halvrund utbyggnad i väster, som nu i sin bottenvåning rymmer sakristian. Kyrkan uppfördes som östtornskyrka, sannolikt under 1100-talet....

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands länsmuseums
topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är hämtade från
Lantmäteriets websida.
Kyrkogården har vuxit fram kring den medeltida kyrkan. Redan på en geometrisk
ägomätningskarta från 1639 markeras kyrkogårdens omgärdning tydligt. Kyrkogården ligger
runt den centralt placerade kyrkobyggnaden som redovisas med torn i väster. Nordväst om
kyrkan och kyrkogården markeras ett område som klockarens mark, det är idag på det
området som stora delar av dagens kyrkogård breder ut sig. Området redovisa...

Läs mer i eget fönster