Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ödeshög kn, ÅBY 27:1 STORA ÅBY KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Stora Åby kyrka, 48

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STORA ÅBY KYRKOGÅRD (akt.), STORA ÅBY KYRKA (akt.)
Östergötland
Ödeshög

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÅBY 27:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - STORA ÅBY

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 2172, 1900: 2201, 1995: 979

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken. Trehörna utbruten 1652.

RASERAD KYRKA / RUIN -

DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den murade kyrkan består av ett rektangulärt långhus med rakslutet korparti, en sakristia i öster samt torn i väster. I: Den medeltida kyrkan, varav endast delar av tornet återstår, finns avbildad av Elias Brenner 1669. Kärnkyrkan bestod då att ett rektangulärt långhus med rakslutet korparti. Sannolikt uppfördes kyrkan under äldre medeltid, men erhöll det kända korpartiet först efter en ombyggnad senare under medeltiden. E...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands länsmuseums
topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är hämtade från
Lantmäteriets websida.
Kyrkogården har vuxit fram kring den medeltida kyrkan. På häradsekonomiska kartan 1868-
1877, syns en tydlig markering kring kyrkobyggnaden, markeringen tolkas som att det är
dagens kvarter A och B som ingår i kyrkogården. Innanför markeringen växer en trädkrans.
Söder om den markerade kyrkogården markeras ytterligare ett område, dagens kvarter C.
På ett fotografi från 1906 F syns kyrkan från söder. Fotografi...

Läs mer i eget fönster