Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ödeshög kn, HEDA 7:1 HEDA KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Heda kyrka, 100

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HEDA KYRKOGÅRD (akt.), HEDA KYRKA (akt.)
Östergötland
Ödeshög

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HEDA 7:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - HEDA

BEFOLKNINGSTAL - 1805: 760, 1900: 1013, 1995: 275

FÖRSAMLINGSHISTORIK - Medeltida socken.

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger på en ås vid ett vägskäl ca 8 km norr om Ödeshög. Landskapet är fornlämningsrikt. Närmast kyrkan ligger en skola och en hembygdsgård. Här var tingsplats under 1500- och 1600-talen. Miljön utgör en viktig del av riksintresseområdet runt Tåkern.

RASERAD KYRKA / RUIN -DEN BEFINTLIGA KYRKANS PLANUTVECKLING - Den från början medeltida stenkyrkan består av ett tvåskeppigt långhus med korsarmar och ett halvrunt korutprång, på långhusets sydsida ett kapell och i väs...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogårdens historik
Uppgifter om kyrkogårdens historik har i huvudsak hämtats från Östergötlands
länsmuseums topografiska arkiv och bibliotek. Uppgifter om äldre lantmäterikartor är
hämtade från Lantmäteriets webbsida.

En lantmäterikarta från 1639 visar en rektangulär kyrkogård i väst/östlig riktning,
troligen med mindre omfattning än idag. Häradskartan från 1868-1877 visar däremot en
utsträckning som liknar dagens och med en rundad utskjutande del öster om koret.
I sockenbeskrivningar från 1760, 1817-28 och 1854-55 nämns de båda runstenarna på
kyrkogården. I den andra av dessa beskrivningar står att klockorna hänger i e...

Läs mer i eget fönster