Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Uppsala kn, UPPSALA-NÄS 2:1 UPPSALA-NÄS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Uppsala-Näs kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
UPPSALA-NÄS KYRKA (akt.)
Uppsala
Uppsala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

UPPSALA-NÄS 2:1

Historik

Uppsala-Näs kyrka är belägen relativt lågt vid Näsviken i Mälaren. Näs gård donerades i slutet av 1200-talet till Uppsala domkyrka, vilket satt sin prägel på kyrkan. Unik är den fristående sakristian på kyrkogården, uppförd av gråsten och tegel. Den härstammar förmodligen från en äldre kyrka, planerad att byggas i sten. Äldsta inventarium är en dopfunt från senast 1200-talets mitt.

Kyrkan är uppförd av gråsten. Långhuset är rektangulärt med fullbrett, rakslutet kor och har tre stjärnvälvda travéer. En långsmal sakristia är vidbyggd på den norra sidan. Långhuset uppfördes under senmedeltiden, 1400-talet. Kyrkan välvdes vid medeltid...

Läs mer i eget fönster

Kyrkan byggdes som en rektangulär salkyrka under 1400-talet. Byggnadsmaterialet är gråsten med tegel i gavelröstena. Omkring år 1500 välvdes kyrkan med tegelvalv. Sakristian är förmodligen byggd först på 1600-talet, enligt Norberg i Upplands kyrkor. Den är välvd med tunnvalv.

År 1270 - 1299 Nybyggnad
1200-talets slut En stensakristia byggs till en redan existerande träkyrka. Det är den s.k. lillkyrkan.
År 1722 - 1722 Nybyggnad
Klockstapeln byggs av byggmästaren Erik Eriksson.
År 2005 - 2005 Nyanläggning - Minneslund
Grundstabilisering av kyrkan utförs. Klockstapeln renoveras. Arbetena påbörjade i augusti 2005. Minneslund anläggs norr om kyrkogården.