Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Filipstad kn, BRATTFORS KYRKA 1:1 BRATTFORS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

KMV 286:13

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BRATTFORS KYRKA (akt.)
Värmland
Filipstad

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BRATTFORS KYRKA 1:1

Historik

FÖRSAMLING 1995 - BRATTFORS

BEFOLKNINGSTAL - år 1805: 1040, år 1900: 1305, år 1995: 542

FÖRSAMLINGSHISTORIK - År 1661 utbruten ur Nyed som kapellförsamling till Färnebo. Sedan 1770 annexförsamling till Färnebo (från 1971 Filipstad).

LÄGE OCH OMGIVNING - Kyrkan ligger i bruksbygden i östra Värmland, sydväst om Filipstad, på en svag höjdsluttning öster om Lungälven. Brattfors och dess omgivningar har nyttjats för brytning och bearbetning av järnmalm allt sedan senmedeltiden. En av hyttorna, Brattforshyttan, belägen i kyrkans närhet, nämns redan 1540 och var med kortare avbrott verksam fram till 1920. Området med hytta, kyrka och he...

Läs mer i eget fönster
År 2010 - 2010 Nyanläggning - Minneslund
Nyanläggning av minneslund samt askgravplats.
År 2014 - 2015 Kulturhistorisk inventering
Bevarandeplan kyrkogård.