Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vansbro kn, NÅS PRÄSTGÅRD 1:28 NÅS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

nåskyrka1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
NÅS KYRKA (akt.)
Dalarna
Vansbro

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

NÅS PRÄSTGÅRD 1:28

Historik

I: Medeltidskyrkans utformning är inte närmare känd. Enligt Abraham Hülphers hade den "ofantligt tjocka murar och 2:ne tegelhvalf". Samma källa uppger att "Choret med 1 hwalf" tillbyggdes 1734, samt ny sakristia av sten året därpå. Riven, när den nuvarande kyrkan uppfördes.

II: Den nuvarande stenkyrkan uppfördes 1794-95 under ledning av länsbyggmästare Oscar Sjöström och består av ett rektangulärt, treskeppigt långhus med rakslutet korparti, en utbyggd sakristia i öster och ett torn i väster.

De yttre mursträckningarna efter 1700 talskyrkan är intakta och exteriören fortfarande karaktäristisk för sin tid. Exteriören är vitputsad...

Läs mer i eget fönster

Kyrkplatsen vid Nås har gamla anor och föregångaren till dagens byggnad anses ha varit en av Dalarnas äldsta kyrkor, lite är dock känt om denna kyrkas historia. Nås prästgård som ligger strax söder om kyrkan har anor från medeltiden. Gården anges ha, fram till 1700-talets mitt, fungerat som administrativt centrum för det s.k. Yttre Gäldet (motsvarande nedre Västerdalarna). Tidvis har den även varit prostsäte för det vidsträckta kontrakt som omfattade Västerdalarna och Västerbergslagen. Från och med 1600-talet fick utvecklingen av gruv- och bruksdriften i området stor betydelse för socknens befolkning. Under slutet av 1800-talet utve...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1550 Nybyggnad
Stenkyrka uppförs, 37 alnar lång. År 1659 anges kyrkan har en fristående klockstapel
År 1734 - 1735 Ändring
Den medeltida kyrkan tillbyggs mot koret med ett valv; ny sakristia av sten uppförs
År 1790 - 1790 Rivning
Den medeltida kyrkan rivs för att lämna plats åt nuvarande kyrkobyggnad
År 1794 - 1795 Nybyggnad
Kyrkans uppförs, delvis på grunden av den medeltida kyrkan. Grundläggning för den nya kyrkan påbörjades den 22/9 1794. Den 23/9 1795 stod kyrkan färdig.
År 1810 - 1810 Nybyggnad
Två byggnader i nygotisk stil uppförs i anslutning till kyrkan, en för sockenarkivet och en för kommunarkivet. Ännu bevarade
År 1950 - 1950 Nybyggnad
Ett bårhus uppfördes på den del av kyrkogården som nyanlades 1949. Byggnaden uppfördes av cementsten, fick slätputsade fasader och flackt spåntäckt sadeltak. Framför ingången gjordes ett skärmtak, byggt på sandstenskolonner.