Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Söderhamn kn, SANDARNE 4:4 SANDARNE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3976-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SANDARNE KYRKA (akt.)
Gävleborg
Söderhamn

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

SANDARNE 4:4

Historik

Text saknas för närvarande

Sandarne kyrka ritades år 1858 efter ritningar av Adolf Wilhelm Edelsvärd på uppdrag av Grossisthandelsbolaget James Dickson & C:o. Kyrkan kunde dock invigas först 1867.
Kyrkobyggnaden är uppförd i trä med rektangulär planform, och är orienterad i väst-östlig riktning, med huvudingång och torn i väster. Under koret finns kyrkans ursprungliga sakristia och vid en renovering 1922 tillbyggdes en ny sakristia i norr.

År 1858 - 1858 Nyanläggning
Grundstenen läggs till Sandarne kyrka. Kyrkan uppförs efter ritningar av Adolf Wilhelm Edelsvärd.

Adolf Wilhelm Edelsvärd (Arkitekt)

År 1867 - 1867 Invigning
Kyrkan samt ”Gamla kyrkogården” invigs.
År 1892 - 1892 Invigning
”Nya kyrkogården” invigs.
År 1893 - 1893 Nybyggnad
Bårhuset på ”Nya kyrkogården” uppförs.
År 1935 - 1935 Ändring
”Iordningställande” av område på ”Nya kyrkogården”. Inre ändring av gravkapellet samt inrättande av likkällare.
År 1981 - 1981 Rivning
Bårhuset på ”Nya kyrkogården” rivs.
År 1993 - 1993 Nyanläggning - Minneslund
En minneslund anläggs vid ”Nya kyrkogården”.