Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Söderhamn kn, LJUSNE 6:10 LJUSNE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3974-2.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LJUSNE KYRKA (akt.)
Gävleborg
Söderhamn

Religionsutövning - Kyrka

Utbildning och vetenskap - Skola

Religionsutövning - Kyrka

Utbildning och vetenskap - Skola

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

LJUSNE 6:10

Historik

Text saknas för närvarande

Ljusne kyrka uppfördes sannolikt 1878, då som skola. Den innehöll då förutom flera skolsalar även bostad för lärarinnor och en kyrksal. Åren 1895-96 byggdes skolan om till kyrka under ledning av arkitekten C Widell. Ombyggnaden stöddes av brukets ägare, greven och grevinnan von Hallwyl.

År 1878 - 1878 Nyanläggning
Uppförande av den nuvarande kyrkobyggnaden i form av kyrksal och två skolsalar med bostad för två lärarinnor. Byggnaden uppfördes med stomme av timmer och fasad av panel under tak av målad plåt. Det var en avlång byggnadskropp under sadeltak med mittrisaliter åt båda hållen. På södra mittrisalitens krön placerades en liten lanternin. Stora rundbågiga fönster. Stilen på byggnaden har kallats ”pseudo-schweizisk” och låg nära den sedan länge rivna Hallwylska villan. I kyrksalen var väggarnas timmerstockar synliga, men de var kalkade och ”ströplade”.