Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Söderhamn kn, VANNSÄTTER 8:35 BERGVIKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3975-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BERGVIKS KYRKA (akt.)
Gävleborg
Söderhamn

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VANNSÄTTER 8:35

Historik

Text saknas för närvarande

Kyrkans ritningar är utförda av Fredrik Falkenberg i Stockholm. Hela kyrkan är byggd vid samma tidpunkt och tydligt byggd i tidens anda. Här finns en blandning av jugend och nationalromantik. Inspirationen är bland annat hämtad från äldre svensk byggnadstradition. Naturmaterial värderades högt och naturen är en viktig inspirationskälla.

År 1914 - 1915 Nyanläggning
Bergviks kyrka uppfördes efter ritningar av Fredrik Falkenberg. Kyrkan uppfördes i nationalromantisk stil i form av salkyrka med lägre kor i öster, i väster torn med hög spetsig spira, vapenhus i bottenvåningen och sakristia söder om koret. Norr om tornet uppfördes ett trapphus till läktaren. Kyrkan dekorerades interiört med målningar i hela koret och i långhusets fönsternischer av artisten Yngve Lundström. I väster på läktaren återanvändes en orgelfasad från 1700-talet från okänd kyrka. Orgelverk byggdes samtidigt (E H Eriksson, Gävle, två man, nio stämmor). Sannolikt vid samma tid uppfördes ett bårhus inbyggt i sluttningen strax norr om kyrkobyggnaden med fasad av gråsten och dubbla portar. Invigning av kyrkan 6/6 1915.

Fredrik Falkenberg (Arkitekt)

År 1915 - 1916 Nyanläggning - Begravningsplats
Kyrkogård anläggs med delvis bibehållande av äldre träd. Den omhägnades av ett staket bestående av trästolpar
År 1927 - 1927 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogårdsutvidgning mot norr och nordväst. Kyrkogårdens äldre omhägnad i form av trästolpar med järntrådar mellan utbyttes mot stenstolpar med vajrar emellan.
År 1936 - 1936 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården i nordvästlig riktning.
År 1958 - 1958 Ändring - Inhägnad, staket
Nytt staket på befintliga stolpar, bibehållande av äldre grindar. Mot Smalsjön bibehölls äldre vajrar.
År 1962 - 1962 Nyanläggning - Begravningsplats
Anläggande av urnlund på kyrkogården (arkitekt Åke Porne), i sluttningen strax nordöst om kyrkobyggnaden.

Åke Porne (Arkitekt)

År 1989 - 1989 Nyanläggning - Minneslund
Ny minneslund inom befintlig omhägnad.
År 1994 - 1994 Nyanläggning - Begravningsplats
Nytt kyrkogårdsområde i nordväst inom äldre omhägnad.