Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Staffanstorp kn, ESARP 2:1 ESARPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1573-1.TIF.

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ESARPS KYRKA (akt.)
Skåne
Staffanstorp

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ESARP 2:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860
Byggd år 1860 efter ritningar som troligen utförts av Johan Fredrik Åbom. Invigd samma år. Tornet uppfört 1927.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt långhus med smalare kor samt femsidig sakristia i öster. Äldre murverk ingår i södra långhusmuren. Torn med huvudingång i väster. Separat ingång till sakristian.

Byggd av gråsten med tegel i omfattningar och dekorativa detaljer. Fönstrens omfattningar i oputsat rött tegel, i övrigt putsad och vitkalkad. Tegeltak.

EXTERIÖR - Byggd efter 1859 års ritningar i nyromansk stil men utan torn. Tornet, uppfört efter ritningar från 1927, ansluter stilmässigt ...

Läs mer i eget fönster

Esarps kyrka och kyrkogård har varit socknens kyrkplats sedan tidig medeltid.

Källor och litteratur, ett urval
Underhållsplan för Esarps kyrka 2006-04-20, Restaurator, Malmö
Fernlund, Siegrun: Ett herranom värdigt tempel. Kyrkorivningar och kyrkobyggen i Skåne 1812-1912, 1982
Sockenkyrkorna – kulturarv och bebyggelsehistoria, Riksantikvarieämbetet, 2008
Projektrapport under utgivning, Skåne. Landskapets kyrkor. (red. M Dahlberg)