Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sandviken kn, KLAPPSTA 16:1 ÖSTERFÄRNEBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3852-7.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖSTERFÄRNEBO KYRKA (akt.)
Gävleborg
Sandviken

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

KLAPPSTA 16:1

Historik

Text saknas för närvarande

Redan mot slutet av 1700-talet ledde befolkningsökningen till diskussioner om nybyggnad av kyrka i Österfärnebo. Den lilla befintliga kyrkan var i gott skick och tankar fanns att bygga till, men med tiden enades församlingen om att en ny kyrka skulle uppföras. Detta skedde mellan åren 1819-22 och resulterade i en tidstypisk nyklassicistisk byggnad ritad av hovintendent Gustav af Sillén. Den äldre kyrkan fick stå kvar ytterligare några år innan den revs och återanvändes i sockenmagasinet.
Kyrkan har till idag genomgått omfattande renoveringar vid tre tillfällen. Den första 1894 under ledning av H T Holmgren då taket byttes ut mot da...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1299 Nyanläggning
Österfärnebos första kyrka uppförs.
År 1673 - 1673 Nybyggnad
En klockstapel uppförs strax öster om gamla kyrkan.
År 1781 - 1781 Nybyggnad
G. Wittfoth på Gysinge bruk låter uppföra gravkoret väster om nuvarande kyrka.
År 1790 - 1790 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas åt söder sett från den gamla kyrkan.
År 1819 - 1822 Nybyggnad
Nuvarande kyrka uppförs i natursten och tegel i omfattningarna efter ritningar av hovintendent Gustaf af Sillén. Predikstol och orgel flyttas med från gamla kyrkan.
År 1830 - 1830 Rivning
Den gamla kyrkan rivs och sten används vid uppförandet av sockenmagasinet SO om kyrkan.
År 1925 - 1925 Ändring - Begravningsplats
Den gamla och den nya kyrkogården förenas då vägen flyttas och kyrkogården utvidgas.
År 1985 - 1985 Utvidgning - Begravningsplats
Mark inköps för att möjliggöra framtida utvidgning av kyrkogården.
År 1987 - 1987 Nyanläggning - Minneslund
En minneslund inrättas på kyrkogården.