Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Sandviken kn, ÅRSUNDA PRÄSTBORD 4:1 ÅRSUNDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3946-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÅRSUNDA KYRKA (akt.)
Gävleborg
Sandviken

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÅRSUNDA PRÄSTBORD 4:1

Historik

Text saknas för närvarande

Årsunda kyrka började troligen uppföras i början av 1200-talet och har därefter byggts om och utökats fram till 1700-talet. Exteriören är i huvudsak oförändrad sedan utbyggnaden år 1768-74 som skedde under ledning av byggmästare Daniel Hagman, Sundsvall.

År 1270 - 1299 Nyanläggning
Koret uppförs enligt datering av Sven Dalén och Oscar Svensson vid restaureringen på 1960-talet.

Oscar Svensson (Konservator)

Sven Dalén (Konservator)

År 1657 - 1657 Ändring
Uppgifter om en klockstapel norr om kyrkan.
År 1777 - 1777 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas på södra sidan. Ett bårhus uppförs i sydöstra hörnet av kyrkogården. En stiglucka byggs vid bogårdsmurens södra sida.
År 1817 - 1817 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas åt norr.
År 1870 - 1899 Rivning
Stigluckan på södra sidan rivs.
År 1872 - 1872 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas och bogårdsmuren förlängs.
År 1960 - 1960 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas med ett kvarter norr om gamla kyrkogårdens gräns och inramas av en låg stenmur.
År 1963 - Okänt Flyttning
Redskapsboden flyttas till det nya kvarterets nordöstra hörn.