Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nordanstig kn, ILSBO ANNEXHEMMAN 2:1 ILSBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4058-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ILSBO KYRKA (akt.)
Gävleborg
Nordanstig

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ILSBO ANNEXHEMMAN 2:1

Historik

Text saknas för närvarande

Den första kända stenkyrkan på platsen, som anlades under tidig medeltid, låg strax söder om den nuvarande kyrkobyggnaden. Det var en liten kyrkobyggnad med sadeltak som sedan till- och ombyggdes i etapper varefter sockenbefolkningen växte i antal. Efter en lång debatt om var en ny kyrka skulle uppföras, fick Ilsboborna slutligen rätt att uppföra en ny kyrka intill den gamla. Nu tillkom den nuvarande kyrkan som ritades av arkitekt J. W. Gerss i nyklassisk stil och uppfördes i mitten av 1840-talet.

År 1100 - 1349 Nyanläggning
Ilsbos första stenkyrka byggs.
År 1687 - 1687 Nybyggnad
En klockstapel byggs.
År 1829 - 1829 Kulturhistorisk inventering
I förteckningen beskrivs endast en gravvård med inskriptioner målade på bleckplåtar. Gravvården står i nordvästra hörnet av kyrkogården. Väster om kyrkan står en klockstapel byggd i fyrkantig form av korsvirke med tak av furuspån.
År 1937 - 1939 Utvidgning - Begravningsplats
1930-talets slut. Kyrkogården utvidgas mot norr.