Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nordanstig kn, HARMÅNGERS PRÄSTGÅRD 2:1 HARMÅNGERS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4059-6.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HARMÅNGERS KYRKA (akt.)
Gävleborg
Nordanstig

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HARMÅNGERS PRÄSTGÅRD 2:1

Historik

Text saknas för närvarande

Harmångers kyrka fick sin nuvarande utformning vid en genomgripande renovering under åren 1887-88 efter ritningar av Magnus Iseus och under ledning av C. A. Ekholm. Den murade kyrkan byggdes redan under 11- eller 1200-talen som en salkyrka. Efter 1880-talets ombyggnad har kyrkan en korsformad plan, med tresidigt avslutat korparti i öster. På övriga gavlar finns entréer. Sakristian, som härrör från år 1776, är utbyggd mellan den norra och östra korsarmen.

År 1100 - 1299 Nyanläggning
Uppförande av stenkyrka och kastal.
År 1755 - 1755 Ändring
Kastalen försågs med ny tornhuv av Hans Larsson, Bergsjö.
År 1887 - 1888 Ändring
Kastalen försågs med strävpelare, ny tornhuv och arkitektoniska detaljer i nygotisk stil.
År 1940 - 1940 Nybyggnad
Bårhus uppförs.
År 1955 - 1955 Ändring
Putslagning kyrkans och kastalens exteriör. Lagning stödpelare och plåtavtäckningar på kastalen.
År 1964 - 1964 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården västerut.
År 1986 - 1986 Ändring
Ombyggnad av bårhus.
År 1988 - 1989 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården söderut.