Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Nordanstig kn, GNARPS PRÄSTGÅRD 2:1 GNARPS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

4050-12.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GNARPS KYRKA (akt.)
Gävleborg
Nordanstig

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Rekreation och turism - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GNARPS PRÄSTGÅRD 2:1

Historik

Text saknas för närvarande

Kyrkan är i sin form och storlek den samma idag som den man började bygga den 18 maj 1785. Kyrkan är ett typiskt exempel på en kyrka från den nyklassicistiska perioden. Den är vitputsad med grå sockel. I tornets bottenvåning finns vapenhuset. Sakristian återfinns på kyrkans norra sida och uppfördes 1761 till den gamla kyrkan. Den införlivades sedan till den nya kyrkan.

År 1200 - 1299 Nyanläggning
Förmodligen uppfördes den första stenkyrkan under detta århundrade.
År 1777 - 1777 Nybyggnad
Ny klockstapel uppfördes. Den utformades med en åttakantig klockstapelfot nedtill och en övre del av okänt utseende, med plats för klockorna.
År 1787 - 1787 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Ny bogårdsmur med två stigportar uppfördes. Det är högst troligt att östra delen av den äldre muren återanvändes, möjligen även den södra.
År 1803 - 1803 Rivning
Klockstapelns överdel nedtogs medan boden nedtill bibehölls.
År 1900 - 1929 Nyanläggning - Begravningsplats
Början av 1900-talet, en ny kyrkogård ca 300 meter väster om kyrkan anlades.
År 1902 - 1903 Utvidgning - Begravningsplats
Västra stigporten och bogårdsmuren revs. Kyrkogården utvidgades åt väster. Sannolikt flyttades klockstapeln från ursprunglig placering
År 1940 - 1940 Nybyggnad
Bisättningshus ritat av Frey Berglund uppfördes strax nordväst om tornet.
År 1966 - 1966 Utvidgning - Begravningsplats
Västra delen av kyrkogården utvidgades åt norr.
År 1975 - 1980 Nyanläggning - Inhägnad
Nytt staket runt västra kyrkogården
År 1976 - 1976 Flyttning
Klockstapelfoten flyttas från en plats 300 meter väster om kyrkan till nuvarande placering mellan Gravkapellet och Kyrkstallarna. Flyttning medgavs med hänvisning till att klockstapeln flyttats tidigare. Den uppfördes i en sluttning med förråd i souterrängvåning med murade väggar.
År 1995 - 1995 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogård, norr om den kyrkogård som invigdes 1966