Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Ljusdal kn, LOS KYRKBY 8:1 LOS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3984-2.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
LOS KYRKA (akt.)
Gävleborg
Ljusdal

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LOS KYRKBY 8:1

Historik

Text saknas för närvarande

Kyrkan började byggas 1818-19 efter en ritning upprättad vid överintendentämbetet 15 år tidigare. Den ursprungliga kyrkobyggnaden, som var den första på platsen, uppfördes som en enkel salskyrka av trä med sakristia på östra gaveln, men utan torn. Det nuvarande tornet tillkom vid en stor ombyggnad år 1848, efter en ritning av arkitekten J. A. Hawerman och resultatet av denna ombyggnad präglar i hög grad kyrkan än idag.

År 1750 - 1750 Nyanläggning
Den första kyrkogården i Los invigs
År 1803 - 1803 Ritning godkänd och bygglov
Ritning till en salskyrka av trä utan torn upprättas av överintendentämbetet.
År 1856 - 1856 Nyanläggning - Inhägnad, staket
Ett trästaket uppförs runt kyrkogården av byggmästare Johan Nordell.

Johan Nordell (Byggmästare)

År 1882 - 1882 Ändring - Inhägnad, staket
Kyrkogårdens staket ersätts på södra och östra sidan med en stenfot och ett gjutjärnsstaket tillverkat på mekaniska verkstaden i Hudiksvall.
År 1912 - 1912 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården.
År 1991 - 1991 Ändring - Begravningsplats
Minneslunden byggs om efter ritningar av landskapsarkitekt Lars Lundin, Järvsö. Ett högt träkors samt ett lågt vitmålat staket tas bland annat bort.

Lars Lundin (Landskapsarkitekt)