Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Perstorp kn, ODERLJUNGA 26:1 ODERLJUNGA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1606-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ODERLJUNGA KYRKA (akt.)
Skåne
Perstorp

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

ODERLJUNGA 26:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860
Den medeltida kyrkan tillbyggdes med en korsarm i norr omkring år 1799. Denna korsarm ingår i den nuvarande byggnaden, vilken uppfördes 1852-54 efter ritningar av Johan Hawerman.

PLAN OCH MATERIAL - Latinsk korsform med kor i väster samt torn med sakristia i bottenvåning, likaså i väster. Huvudingång i öster, separata ingångar även i korsarmar och torn.

Uppförd av gråsten, putsad och vitkalkad. Tegeltak, på tornet kopparplåt.

EXTERIÖR- Byggd enligt 1853 års ritning och oförändrad sedan byggnadstiden. Utmärkande för exteriören är tornets placering i anslutning till koret samt dess åttkantiga ...

Läs mer i eget fönster