Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Hofors kn, HOFORS 11:55 HOFORS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Hofors kyrka exteriör.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HOFORS KYRKA (akt.)
Gävleborg
Hofors

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

HOFORS 11:55

Historik

Hofors kyrka ligger i en gammal bergsmansbygd. Entréfasaden riktar sig symbollikst mot järnverket.

Kyrkan är till planen rektangulär med ett utskjutande, något avsmalnande kor. Den röda tegelbyggnaden får en speciell karaktär genom det långt neddragna, kopparklädda sadeltaket. Entréfasaden är i det närmaste triangulär och genombruten av vertikala fönsteröppningar. I fasadens mittparti reser sig det höga klocktornet, med vapenhuset i bottenvåningen.

Kyrkorummet består av en stor sal. Synliga betongelement bär upp taket, som är invändigt klätt med träpanel. De röda tegelväggarna är odekorerade, och golvmaterialet är kalksten och p...

Läs mer i eget fönster

Under 1900-talets mitt uppfördes ett flertal kyrkor av de stilgivande arkitekterna Lewerentz och Celsing i arkaiserande stil, något som skulle komma att påverka tidens kyrkoarkitektur. Hofors kyrka uppfördes 1962 efter ritningar av arkitekt Bengt Romare, vilken inspirerades av detta stilideal

År 1961 - 1962 Nyanläggning
Hofors kyrka uppförs efter ritningar av Bengt Romare.

Bengt Romare (Arkitekt)

År 1994 - 1994 Nybyggnad
Kyrkan byggs mot norr till med ett församlingshem, Djupdalen. Byggnaden innehåller en större och en mindre samlingslokal, en kafédel, kök, musikrum samt pastorsexpedition med arbetsrum för personal. En öppning tas upp mellan kyrkorummet och församlingshemmet. Kyrkfönster från Kyrkskolan, församlingens gudtjänstlokal mellan 1897-1962, pryder ingången till församlingshemmet från kyrkan. Uppsättning av äldre fönster i kyrkan, innanför de befintliga. Utförs i samarbete med arkitektkontor Jerk Alton AB.