Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bollnäs kn, UNDERSVIKS KYRKBY 26:1 UNDERSVIKS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

3989-5.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
UNDERSVIKS KYRKA (akt.)
Gävleborg
Bollnäs

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

UNDERSVIKS KYRKBY 26:1

Historik

Text saknas för närvarande

Mitt på kyrktomten ligger sedan 1789 den nuvarande kyrkan som är en rektangulär byggnad med sakristia i väster, men utan torn. Någon byggmästare är ej känd, men det har diskuterats om Gävlebyggmästarna J. C. Loëll och D. Lundqvist kan ha stått bakom arbetet, då Lundqvist tidigare upprättade ett annat förslag till kyrkobyggnad i Undersvik samt att kyrkan uppvisar likheter med andra kyrkor som byggmästarna gemensamt uppförde i södra Norrland.

År 1200 - 1399 Nyanläggning
1200-1300-talet, Den första stenkyrkan uppförs på en plats nära Orsjön, vilken utgör en del av Ljusnan. Kyrkobyggnaden, som är uppförd av gråsten, har rektangulär planform med storleken cirka 14 gånger 8 meter, utan särskilt markerat korparti. Kyrkans ingång ligger mitt på den södra sidan och byggnaden täcks av ett sadeltak.
År 1759 - 1759 Nybyggnad
Kyrkans nuvarande klockstapel byggs på sin ursprungliga plats ”uti bogårdsmurenom”. Klockstapeln uppförs under ledning av den självlärde snickaren Per Jonsson från Rångsta, Ljusdal. Byggnaden har en åttkantig planform med en underliggande spånklädd bod samt yttre hörnstolpar vilka bär upp en räckesförsedd klockvåning, samt en lökformad huv med hög spira.

Per Jonsson (Byggmästare)

År 1890 - 1890 Flyttning
Klockstapeln flyttas från sin ursprungliga plats till sitt nuvarande läge. Enligt ortstraditionen utförs flytten av en O. Olsson från Knåda i Ovanåker som genomför flyttningen med hjälp av domkrafter och rullar.
År 1947 - 1947 Ändring
Ett underjordiskt bisättningshus uppförs i sydöstra hörnet av kyrkotomten efter en ritning av byggmästare O. G. Berg. Nytt staket sätts upp runt gamla kyrkogården samt kyrkotomten.

O G Berg (Byggmästare)

År 1950 - 1952 Undersökning - Arkeologisk
Kyrkoruinen som sedan 1780-talet varit övertäckt med jord grävs ut under Riksantikvarieämbetets överinseende. En redskapsbod av trä som stått på den gräsbeklädda kullen flyttas utanför kyrkogården. Ruinen konserveras och restaureringen innebär bl a att sakristian samt pelare i byggnaden muras upp på nytt med tegel. Murarna torvtäcks.
År 1952 - 1953 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgas efter ett förslag av schaktmästaren J. A. Bengtsson, Arbrå.

J A Bengtsson (Okänd)

År 1974 - 1974 Utvidgning - Begravningsplats
Förslag till en utvidgning av kyrkogården upprättas av trädgårdsarkitekt Sven Fasth och godkänns av Riksantikvarieämbetet. Kyrkogården anläggs efter detta.
År 2005 - 2005 Teknisk installation
Jordvärmeanläggning installeras i kyrkan.