Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Säter kn, SKEDVI KYRKBY 32:2 STORA SKEDVI KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

skedvi5.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
STORA SKEDVI KYRKA (akt.)
Dalarna
Säter

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

SKEDVI KYRKBY 32:2

Historik

Den murade kyrkan består av ett kvadratiskt, treskeppigt långhus, smalare kor med tresidig östmur, sakristia i norr och västtorn. Medeltidskyrkan, möjligen uppförd i flera etapper, utgör den befintliga långhusets mittskepp (jfr Norberg, 1933; Ekström, 1969; Ahlberg, 1996). Sidoskeppen tillkom under 1600-talets andra hälft: det norra 1658 och det södra 1683. Sakristian tillbyggdes 1691-96. Det nuvarande korpartiet daterar sig från 1735. Kyrkans befintliga planform fullbordades 1762-64 när tornet fogades till västgaveln under ledning av Daniel Lundqvist från Gävle.

Vid en omfattande restaurering 1920-22, under ledning av arkitekt La...

Läs mer i eget fönster

Stora Skedvi kyrka är en av Dalarnas äldsta kyrkor. Bygden kring Dalälven med sin bördiga jord lockade tidigt människor att bosätta sig där. Mycket tyder på att en offerplats fanns på platsen under förhistorisk tid. Kring mitten av 1100-talet spreds kristendomen längs med äl-ven. Möjligtvis redan under följande sekel, men kanske först under 1300- eller 1400-talet, uppfördes den äldsta delen av nuvarande kyrkobyggnad, på den gamla kultplatsen som låg vid en viktig färdväg. Den första kyrkobyggnaden bestod av en enkel salkyrka uppförd av gråsten. Kyrkan utvidgades, välvdes samt pryddes med kalkmålningar under senmedeltiden. I dagens b...

Läs mer i eget fönster