Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Älvdalen kn, EVERTSBERG 1:8 EVERTSBERGS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

evertsberg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
EVERTSBERGS KAPELL (akt.)
Dalarna
Älvdalen

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

EVERTSBERG 1:8

Historik

Kapellag inom Älvdalens församling tidigt, förklarat som kyrkobokföringsdistrikt 1922, men slutligen upplöst 1976. Kapellet är beläget i skogsbygd, sydväst om moderkyrkan i Älvdalen.

I: Kapell har sannolikt funnits i Evertsberg redan under medeltiden. Vid restaurering 1953 påträffades golvplankor som visade spår efter ha återanvänts från en äldre träkyrka. Under korgavelns nuvarande brädfodring har årtalet 1521 påträffats.

II: Det nuvarande timrade kapellet består av ett rektangulärt långhus med rakslutet korparti, sakristia i norr och vapenhus i väster. Kapellets byggnadskronologi är osäker. Det förefaller emellertid sannolikt ...

Läs mer i eget fönster

Om den första kyrkobyggnaden på platsen vet man mycket lite men under kapellets brädfod-ring har årtalet 1521 påträffats, vilket kan vara byggnadsårtalet för den första byggnaden (Berggren, 1934; Ahlberg, 1996). Det andra kapellet i ordningen genomgick en rad åtgärder under 1600- och 1700-talen. Trots detta ansågs dock byggnaden, redan 1716, lida av allvarligt förfall och på 1740-talet bedömdes kapellet vara i så pass dålig kondition att ett nybygge krävdes.
Nuvarande kapell, troligen det tredje i ordningen (Söderström, 1906; Ahlberg, 1996), uppför-des 1750 (visitationsprotokoll 1757). Virket och delar från tidigare byggnad återan...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1299 Nybyggnad
Uppgifter om ett första kapell i Evertsberg
År 1521 - 1521 Nybyggnad
Andra kapellbyggnaden uppförs? (osäker källa). Klockstapeln uppförs?
År 1600 - 1629 Nybyggnad
Klockstapeln uppförs
År 1750 - 1750 Rivning
Befintlig kapellbyggnad rivs. Ny kapellbyggnad uppförs, delar av tidigare byggnad återanvänds. Långhus och sakristia timrade m. spåntak, vapenhus av bräder m. brädtak, hela kapellet rödfärgat utvändigt. 8 st fönsterlufter, blåmålade fönsterluckor. Läktare, brädgolv i hela kapellet, källare under sakristian
År 1750 - 1750 Nybyggnad
Befintlig kapellbyggnad rivs. Ny kapellbyggnad uppförs, delar av tidigare byggnad återanvänds. Långhus och sakristia timrade m. spåntak, vapenhus av bräder m. brädtak, hela kapellet rödfärgat utvändigt. 8 st fönsterlufter, blåmålade fönsterluckor. Läktare, brädgolv i hela kapellet, källare under sakristian