Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vansbro kn, NORDIBYN S:1 ÄPPELBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

äppellbo1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÄPPELBO KYRKA (akt.)
Dalarna
Vansbro

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

NORDIBYN S:1

Historik

I: Träkapell, vars utformning och byggnadshistoria inte är säkert känd. Enligt visitaiton 1745 uppges det då befintliga kapellet ha varit "bygd af trä i konung Gustaf I stes tid och år 1644 utwidgad". Riven i samband med att den nya kyrkan uppfördes.

II: Den nuvarande träkyrkan uppfördes 1771 och består av långhus med avskurna hörn, vilket ger byggnadskroppen en utdragen, oktogonal planform. Sakristian i öster är troligen samtida. Västtorn tillbyggdes 1880.

Såväl exteriör som interiör präglas i första hand av 1880 års förändringar, då västtornet i fastasifull nygotik och rika snickerier fogades till den äldre kyrkan. Vid restaue...

Läs mer i eget fönster

Platsens första kyrkobyggnad var ett anspråkslöst kapell, uppfört runt mitten av 1500-talet, utvidgat 1664. En karta från 1682 tyder på att det låg på samma plats som nuvarande kyrka.

År 1771 ersattes kapellet av nuvarande större, timrade kyrka. Först fanns bara ett långhus, med en oktogonformig grundplan, fasader av rödfärgade spån, små fönster och tjärstruket spåntak. Fram till 1880 fanns en tornlik klockstapel med lökkupol söder om långhuset.

För ,er historik se kyrkan/kyrkobyggnaden samt bifogad PDF.

År 1540 - 1559 Nybyggnad
Kapell i trä uppfördes på platsen, annex till Nås.
År 1664 - 1664 Ändring
Utvidgning av kapellet. Uppgift om klockstapel
År 1771 - 1771 Rivning
Gamla kapellet rivs
År 1771 - 1771 Nybyggnad
Långhuset uppförs, med återanvändande av virke från gamla kapellet Kyrkorummet målades med vit limfärg