Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vansbro kn, SALTVIK 93:1 VANSBRO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

vansbro3.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VANSBRO KYRKA (akt.)
Dalarna
Vansbro

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka sammanbyggd med församlingshem

SALTVIK 93:1

Historik

Vid en tallbacke, på Vanåns östra sida ligger den rödmålade träkyrkan i Vansbro samhälle. Den uppfördes 1935 efter ritningar av arkitekt Magnus Dahlander. Kyrkan har rektangulär planform. Från långhusets sydvästra del går en passage till senare tillbyggda församlingslokaler. Kyrkans exteriör är brädfodrad; mitt på det valmade, plåttäckta yttertaket finns en smäcker takryttare. Ingång i nordväst. Kyrkans inre präglas av en enkel klassicism; kring väggarna löper en diskret pilasterindelning. En kraftigt, utskjutande taklist döljer det brädvälvda innertakets anfang.
Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistr...

Läs mer i eget fönster

Vansbro var fram till slutet av 1800-talet endast en passage över Vanåns utflöde i Dalälven. Där fanns färjeläge bebyggt med enstaka stugor. Under delar av året fanns även en fast bro. Decennierna runt 1900 utvecklades området väster om ån till en viktig järnvägsknut. Den expansiva orten lockade nya företag till etablering, däribland flera sågverk. Järna sockens närings- och befolkningscentrum försköts från Myrbackabygden till Vansbro.

Behovet av kyrka och kyrkogård i det nya samhället blev snart påtagliga. Redan 1902 inrättades en prästtjänst men befolkningen fick länge nöja sig med provisoriska gudstjänstlokaler, som missions...

Läs mer i eget fönster
År 1933 - 1933 Invigning
Kyrkogården öster om den blivande kyrktomten invigs
År 1934 - 1935 Nybyggnad
Kyrka timrades på tomt väster om den året innan invigda begravningsplatsen. Fasaderna kläddes med locklistpanel som målades med ljus oljefärg. Fönstren målades med mörk oljefärg. Det valmade taket täcktes med spån Klockan flyttas från skolan till nya klockstapeln Kyrkan invigdes den 28 juli 1935 av biskop Einar Billing

Magnus Dahlander (Arkitekt)

Yngve Lundström (Konstnär - Dekormålare)