Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Vansbro kn, VÄSTGÅRD 6:73 JÄRNA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

järna2.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
JÄRNA KYRKA (akt.)
Dalarna
Vansbro

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

VÄSTGÅRD 6:73

Historik

Medeltida socken. Kyrkan ligger på den bördiga slätten vid Västerdalälven.

Den murade kyrkan består av rektangulärt långhus med rakslutet korparti, sakristia i norr och västtorn.

I: Medeltidskyrka av sten, med sakristia i norr samt vapenhus av trä i söder. Kyrkan hade stenvalv av okänd ålder, vilka dock reparerades under sent 1600-tal. Vid en om- och tillbyggnad 1759-69 förlängdes kyrkan österut, under ledning av byggmästare Anders Romberg från Leksand. Samtidigt utvidgades sakristian till befintlig storlek.

II: Kyrkans nuvarande plan är resultat av en radikal om- och tillbyggnad 1812-22, med återbruk av murar i norr samt den k...

Läs mer i eget fönster

Järna kyrka ligger på den bördiga slätten i Västerdalälvens dalgång. Troligen under medeltiden uppfördes ett träkapell på platsen. Järna hörde länge till Nås och inte förrän i slutet av 1580-talet fick kyrkan en egen, bofast präst.

Det första träkapellet övergavs sannolikt på 1500-talet och en stenkyrka uppfördes då på nuvarande kyrkans plats. Den finns omnämnd 1621 och beskriven 1631. År 1759 påbörjades en utvidgning av byggnaden, arbeten som pågick under en tioårsperiod.

I början på 1800-talet hade befolkningsökningen tilltagit så pass att frågan om ett nytt kyrkobygge aktualiserades. Ett preliminärt förslag utarbetades av ...

Läs mer i eget fönster
År 1200 - 1299 Nybyggnad
Ett timrat kapell uppfördes (fanns kvar fram till 1814)
År 1500 - 1599 Nybyggnad
Stenkyrka uppfördes på platsen för den nuvarande kyrkan. Dess yttre mått var 18 x 10 m. Rester av muren ingår i den nuvarande kyrkan
År 1759 - 1769 Ändring
Kyrkan utvidgades österut med två travéer, och murarna förhöjdes. Den utökade kyrkans längd blev ca 31 m. Sakristia byggdes ut på norra sidan. Byggmästare Anders Romberg
År 1812 - 1812 Rivning
Den gamla stenkyrkans tak och valv, samt östra och södra murarna revs. Norra muren bevarades
År 1813 - 1821 Nybyggnad
Nybyggnad av större sockenkyrka i nyklassicistisk stil skedde, med återanvändande av den gamla kyrkans norra mur. Arkitekt: Axel Armfeldt Byggmästare: Oscar Sjöström Snickarmästare: Erik Person & Lars Mattsson Målarmästare: A Wettercrantz
År 1814 - 1814 Rivning
Det sammanbyggda gamla träkapellet och klockstapeln revs, då klockorna flyttas till nya kyrkans torn
År 1948 - 1948 Nybyggnad
Nytt bårhus uppförs