Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Smedjebacken kn, MALINGSBO 1:3 MALINGSBO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

malingsbro1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MALINGSBO KYRKA (akt.)
Dalarna
Smedjebacken

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

MALINGSBO 1:3

Historik

Kapellag bildat under Söderbärke omkring 1650, utbruten ur Söderbärke 1708 men åter införlivad 1970. Gudstjänster i Malingsbo har troligen förättats från omkring 1600, till att börja med i bergsmangårdarna. Omkring år 1660 inrättades dock enligt Abraham Hülphers "en stor Sahl"med predikstol och bänkar. Denna, liksom Malingsbo herrgård, förstördes av en eldsvåda sommaren 1700. Den nuvarande kyrkan uppfördes med början 1707 mellan herrgården och Malingsbosjön. På kyrkogården står även ett gravkapell i nyklassicistisk stil, uppfört 1871 av familjen Heijkenskjöld.

Malingsbo kyrka - ursprungligen SANKTA ANNAS KAPELL - uppfördes 1707-08....

Läs mer i eget fönster

Malingsbo ligger inom Söderbärke finnmark, ett vidsträckt och svårtillgängligt skogsområde som började befolkas av finnar under 1500-talet. År 1625 uppfördes dammarna i Hedström-men, vid utflödet från Malingsbosjön. Kort därefter kunde hytta och hammare anläggas på platsen. Redan under följande årtionden utvecklade sig Malingsbo bruk till ett dynamiskt in-dustriellt centrum vars framgång baserades på förekomsten av malm, skog och vatten. I början på 1890-talet nedlades järnframställningen helt, bruksepoken var över och skogsbruket blev därefter huvudnäringen.
Ett kapell inreddes på 1660-talet i en av herrgårdens salar. Det brukades...

Läs mer i eget fönster
År 1660 - 1669 Nyanläggning
Ett kapellrum (sal) inreds i herrgården för de sporadiska guds-tjänsterna
År 1700 - 1700 Brand
Herrgården eldhärjas, bruket blir utan gudstjänstlokal. Ny herrgårdsanläggning (nuvarande) uppförs samma år.
År 1707 - 1708 Nybyggnad
Byggherre. P. Snack; byggm. (bergmästare) Adam Leijel. Fristående kapellbyggnad uppförs i anslutning till den nya herrgården. Tas i bruk under hösten 1708. Polygonalt kyrkorum med utbyggt vapenhus i väster.
År 1711 - 1711 Invigning
Invigning av kapellet
År 1786 - 1786 Invigning
Invigning av kyrkogården
År 1871 - 1871 Nybyggnad
Gravkoret uppförs på kyrkogården; det är tillägnat släkten Heijkensköld