Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Smedjebacken kn, SÖDERBÄRKE KYRKBY 38:1 SÖDERBÄRKE KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

söderbärke4.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SÖDERBÄRKE KYRKA (akt.)
Dalarna
Smedjebacken

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

SÖDERBÄRKE KYRKBY 38:1

Historik

Medeltida socken. Malingsbo utbruten 1708, men åter införlivad 1970. Kyrka ligger på en åsrygg, alldeles invid det sund som sammanbinder Norra och Södra Barken. På kyrkogårdens södra del finns det Ehrenheimska gravkapellet från 1794.

Den murade kyrkan består av ett treskeppigt långhus, ett smalare, tresidigt avslutat kor samt i väster ett indraget torn - i norr flankerat av utrymme för sakristia och i söder av ett gravkor.

I: Kyrkan har medeltida ursprung. Grundmurarna efter en salkyrka har påträffats under den nuvarande kyrkans golv. Vid medeltidskyrkans västgavel uppfördes ett torn, sannolikt under 1400-talet, vars nedre del f...

Läs mer i eget fönster

Kyrkplatsen är belägen på en udde, en åsrygg, vid sundet där sjöarna Södra och Norra Barken förenar sig. Det smala sundet mellan sjöarna har i alla tider varit en naturlig passage över det utsträckta sjösystemet och förbi kyrkan löpte en uråldrig pilgrims- och handelsled. Mot slutet av 1700-talet tilltog platsens betydelse, i och med anläggandet av Strömholms kanal som ut-nyttjar sjösystemet förbi kyrkan. Östra och västra stranden förenas numera genom en bro och den sammanhängande bebyggelsen kring sundet har utvecklats till bygdens centralort.

Kyrkan har anor från medeltiden men är i sin nuvarande form resultatet av en om- och ...

Läs mer i eget fönster
År 1300 - 1359 Nybyggnad
Enkelt träkapell uppförs på platsen
År 1370 - 1399 Nybyggnad
En stenkyrka, av gråsten och tegel, ersätter, träkapellet. Till typen liknar Mälardalens små sockenkyrkor. Saknar torn men har vapenhus i söder och sakristia i norr
År 1470 - 1529 Nybyggnad
Långhuset kompletteras med torn
År 1500 - 1699 Nybyggnad
Klockstapel i anslutning till kyrkan omnämns. Dock anges kyrkan ha torn.
År 1791 - 1791 Nybyggnad
Fristående gravkor uppförs söder om kyrkan, för släkten Ehren-heim från Malingsbo bruk