Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gislaved kn, ÅS KYRKA 4:1 ÅS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

åskkg1.png

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÅS KYRKA (akt.)
Jönköping
Gislaved

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

ÅS KYRKA 4:1

Historik

Text saknas för närvarande

Ås kyrkogård anlades i samband med nuvarande kyrkas uppförande
1869. En utvidgning företogs 1908 fram till landsvägen i väster,
på ömse sidor om en befi ntlig allé. För projekteringen svarade
länsträdgårdsmästare Siegfried Larsén, Dannäs. Kyrkogårdsmur
samt trädkrans kompletterades och hagtornshäckar planterades
längs muren. 1938 skedde en utvidgning längs norra sidan efter
förslag av Siegfried Johansson, Västboås. Av 1949 års frågelista och
fl ygfotografi er från samma tid framgår att kyrkogården till stor del
upptogs av grusgravar. Senast 1908 hade kyrkogården ordnats med
smala grusgångar mellan varje gravrad. 1949 gjorde...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1550 Nyanläggning
Gamla kyrkogården anläggs.
År 1869 - 2001 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

Gunnar Bergfeldt (Entreprenör)

Siegfried Johansson (Okänd)

Siegfried Larsén (Landskapsarkitekt)