Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Gislaved kn, GRYTERYDS KYRKA 1:1 GRYTERYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Gryterydkkg1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GRYTERYDS KYRKA (akt.)
Jönköping
Gislaved

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

GRYTERYDS KYRKA 1:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Gryteryds lilla sockenkyrka uppfördes i två etapper. Sedan den medeltida träkyrkan rivits byggdes först 1762-64 en tornlös salkyrka med sakristia i norr och vapenhus i väster. Byggmästare var Bengt Knutsson, Södra Unnaryd. Invigning förrättades 1769. Vapenhuset ersattes 1822 av ett torn, byggt av E Dahl efter ritning signerad Axel Almfelt, ÖIÄ. Interiören med sina knappa mått är en genuin och stämningsmättad helhetsmiljö, präglad av tidsenlig inredning och rik målningsdräkt i provinsiell art.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt kyrkorum med kor i öster, torn i väster och sakristia i norr. Ingån...

Läs mer i eget fönster

Kyrkogården har medeltida ursprung. Om dess tidiga historia är föga
känt. Under 1800-talet uppfördes kring kyrkogården en stenmur.
Enligt 1829 års inventering fanns inga gravvårdar på kyrkogården.
En ny lägre liggande kyrkogårdsdel tillkom i väster på 1910-talet.
Under 1900-talets förra hälft var större delen av gravarna belagda
med singel, detta var dock förbjudet redan 1949 och har idag nästan
helt försvunnit. 1971 gjordes en ny utvidgning åt väster efter ett
förslag av ingenjör Lars-Gunnar Lindstén, Hyltebruk. Grusbäddar
och gravramar förbjöds på denna del. Grindarna utformades
i likhet med dem på övriga kyrkogården, vil...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1550 Nyanläggning
Kyrkogården anläggs.
År 1763 - 1971 Ändring
För specifika händelser, se pdf.

Bertil Andersson (Entreprenör)

Lars-Göran Lindstén (Entreprenör)