Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Eksjö kn, MELLBY 12:1 M.FL. MELLBY KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

IMG_4849.JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MELLBY KYRKA (akt.), MELLBY KYRKOGÅRD (akt.)
Jönköping
Eksjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

MELLBY 12:1

MELLBY 14:1

Historik

Mellby kyrka har ett dendrokronologiskt daterat ursprung från åtminstone 1300-talet och samma ålder gäller även för kyrkogården. Några uppgifter eller avbildningar från äldre tid över kyrkogården saknas. På det ritningsförslag till kyrkogårdens utvidgning som togs fram 1925 är den äldre utformningen utritad men det är svårt att säga om det är den ursprungliga. Landsvägen har ändrat sträckning från att fram till ca 1925 ha gått öster om kyrkan till att därefter gå väster om kyrkan. Den nuvarande stenmuren har föregåtts av en äldre stenmur, troligen ingår äldre stenar från den i den nuvarande muren.

Från 1930-talet finns ett flygfot...

Läs mer i eget fönster

Mellby kyrka har ett dendrokronologiskt daterat ursprung från åtminstone 1300-talet och samma
ålder gäller även för kyrkogården. Några uppgifter eller avbildningar från äldre tid över
kyrkogården saknas. På det ritningsförslag till kyrkogårdens utvidgning som togs fram 1925 är
den äldre utformningen utritad men det är svårt att säga om det är den ursprungliga. Landsvägen
har ändrat sträckning från att fram till ca 1925 ha gått öster om kyrkan till att därefter gå väster
om kyrkan. Den nuvarande stenmuren har föregåtts av en äldre stenmur, troligen ingår äldre
stenar från den i den nuvarande muren.
Från 1930-talet finns ett fl...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1299 Nyanläggning - Begravningsplats
År 1925 - 1925 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning åt öster.