Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Eksjö kn, INGATORP 5:1 INGATORPS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Ingatorp kyrkogråd 21 juni 2005 110.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
INGATORPS KYRKOGÅRD (akt.), INGATORPS KYRKA (akt.)
Jönköping
Eksjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

INGATORP 5:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Endast murarna återstår idag av den kyrka som byggdes 1834, och som brann 1911. Dess föregångare från medeltiden tillbyggdes åt väster 1755 och försågs med ett torn av den kände linköpingsbyggmästaren Peter Frimodig. Detta karaktäristiska torn med hög dekorativt mönstrad träspira i avsatser bevarades, då medeltidskyrkan revs 1834 för den nya kyrkan. Den uppfördes av länsbyggmästare Carl Robert Palmér efter ritning av Jacob Wilhelm Gerss vid ÖIÄ och invigdes 1838. Efter branden1911 uppbyggdes kyrkan på de stående murarna av arkitekt Fredrik Falkenberg. Tornet och spiran rekonstruerades, exteri...

Läs mer i eget fönster

Äldsta tillgängliga karta över kyrkogården är från 1915. Den upprättades av Claes Claesson och omfattar en uppmätning av kyrkogården samt beskrivning över gravrättsinnehavare. Kvarteret norr om kyrkan samt nordväst om kyrkan var i denna ritning avsedda för linjegravar, medan kvarteren söder och öster om kyrkan var avsedda för köpegravar. Längs med norra och södra muren finns också köpegravar liksom i kanten av linjegravskvarteren. Det sydvästra kvarteret är bara markerat som en grön yta, med köpegravar längs mittgångarna.

I Eksjö-Nässjö- och Sävsjötidningens följetong "Våra kyrkor och griftegårdar i ord och bild" från 1925 beskriv...

Läs mer i eget fönster

Äldsta tillgängliga karta över kyrkogården är från 1915. Den upprättades av Claes Claesson och
omfattar en uppmätning av kyrkogården samt beskrivning över gravrättsinnehavare. Kvarteret
norr om kyrkan samt nordväst om kyrkan var i denna ritning avsedda för linjegravar, medan
kvarteren söder och öster om kyrkan var avsedda för köpegravar. Längs med norra och södra
muren finns också köpegravar liksom i kanten av linjegravskvarteren. Det sydvästra kvarteret är
bara markerat som en grön yta, med köpegravar längs mittgångarna.
I Eksjö-Nässjö- och Sävsjötidningens följetong Våra kyrkor och griftegårdar i ord och bild
från 1925 besk...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1299 Nyanläggning - Begravningsplats
År 1726 - 1726 Ändring - Begravningsplats
Indelning av kyrkogården i fyra kvarter, ett för varje rote i socknen. Sockenstämmoprotokoll i Vadstena landsarkiv.
År 1772 - 1778 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Utökning och lagning av ringmur. Uppgift ur sockenstämmoprotokoll, Landsarkivet i Vadstena.
År 1794 - 1794 Ändring - Begravningsplats
Beslut om att övergå till linjebegravning. Sockenstämmoprotokoll i Landsarkivet, Vadstena.
År 1810 - 1810 Utvidgning - Begravningsplats
Beslut om utvidgning åt söder med fyra famnar. Sockenstämmoprotokoll.
År 1813 - 1813 Plantering - Nyplantering av träd och buskar
Beslut om plantering av trädkrans. Sockenstämmoprotokoll.
År 1834 - 1834 Rivning
Medeltidskyrka i sten och timmer rivs.
År 1911 - 1915 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning åt väster.
År 1941 - 1941 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning åt norr.
År 1964 - 1964 Ändring - Begravningsplats
Omläggning av linjegravkvarter norr om kyrkan.
År 1966 - 1966 Ändring - Begravningsplats
Omläggning av gravkvarter öster om kyrkan. Grusytor sås igen med gräs.
År 1980 - 1981 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning åt söder innehållande minneslund.