Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Eksjö kn, BELLÖ 3:1 BELLÖ KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Bellö kyrka, 27 april 2004 (7)(2).JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BELLÖ KYRKOGÅRD (akt.), BELLÖ KYRKA (akt.)
Jönköping
Eksjö

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

BELLÖ 3:1

Historik

HISTORIK FRÅN KYRKOBYGGNADER 1760-1860 - Bellö kyrka byggdes 1822-23 på den plats inne i Bellö samhälle, där den medeltida, rivna stenkyrkan stått. Kyrkan invigdes av biskop Marcus Wallenberg 1828. Kyrkobygget leddes av byggmästare Peter Eriksson efter ritning av 1816 av J W Gerss vid ÖIÄ. Exteriören är oförändrad sedan byggnadstiden, interiören är i huvudsak väl bevarad.

PLAN OCH MATERIAL - Rektangulärt långhus med torn i öster, rakslutet kor i väster med utbyggd sakristia. Gerss' första ritning från 1815 inskränktes på församlingens önskan av kostnadsskäl från 480 till 318 platser. Båda ritningsförslagen visar rundat kor inskrive...

Läs mer i eget fönster

Den äldsta tillgängliga och mer allmänt hållna beskrivning över Bellö kyrkogård är från 1925 och finns i Våra kyrkor och griftegårdar i ord och bild. Kyrkogården beskrivs som en av de minsta i bygden kring Eksjö, och med få dyrbara minnesmärken i sten och järn resta över bortgångna märkesmän. Istället är den en välhållen men anspråkslös kyrkogård över anspråkslösa människor. De flesta ha enkla gravvårdar vars kullar pryds av träkors och inramas av ligusterhäckar. Flera gravar saknar överhuvudtaget vårdar, andra saknar inskriptioner.

Av äldre bilder att döma präglas kyrkogården främst av vitmålade träkors och ”gravbrädor” med krön,...

Läs mer i eget fönster

Den äldsta tillgängliga och mer allmänt hållna beskrivning över Bellö kyrkogård är från 1925 och finns i Våra kyrkor och griftegårdar i ord och bild. Kyrkogården beskrivs som en av de minsta i bygden kring Eksjö, och med få dyrbara minnesmärken i sten och järn resta över bortgångna märkesmän. Istället är den en välhållen men anspråkslös kyrkogård över anspråkslösa människor. De flesta ha enkla gravvårdar vars kullar pryds av träkors och inramas av ligusterhäckar. Flera gravar saknar överhuvudtaget vårdar, andra saknar inskriptioner. Av äldre bilder att döma präglas kyrkogården främst av vitmålade träkors och ”gravbrädor” med krön, s...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1299 Nyanläggning - Begravningsplats