Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Aneby kn, MARBÄCK 15:1 MARBÄCKS KYRKOGÅRD Ny sökning Tillbaka till sökning

Marbäcks kyrka 27 april 2004 (10).JPG

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
MARBÄCKS KYRKOGÅRD (akt.), MARBÄCKS KYRKA (akt.)
Jönköping
Aneby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Begravningsplats

MARBÄCK 15:1

Historik

Marbäcks kyrka har medeltida ursprung från åtminstone 1100-talets slut och därmed har kyrkogården samma ålder.

Några uppgifter eller avbildningar från äldre tid över kyrkogården saknas. Men kyrkogården har med säkerhet haft en betydligt annorlunda utformning än idag, åtminstone fram till 1800-talets mitt eller slut. Fram till denna tid brukade kyrkogårdarna vara betydligt enklare och inte så parklika som idag, träd har troligen inte funnits och gräset kan ha betats av klockarens boskap om han hade någon. Kyrkogården erbjöd god betesmark och bland annat av den anledning höll man den inhägnad. Gravvårdar har huvudsakligen varit av t...

Läs mer i eget fönster

Marbäcks kyrka har medeltida ursprung från åtminstone 1100-talets slut och därmed har
kyrkogården samma ålder.
Några uppgifter eller avbildningar från äldre tid över kyrkogården saknas. Men
kyrkogården har med säkerhet haft en betydligt annorlunda utformning än idag, åtminstone fram
till 1800-talets mitt eller slut. Fram till denna tid brukade kyrkogårdarna vara betydligt enklare
och inte så parklika som idag, träd har troligen inte funnits och gräset kan ha betats av
klockarens boskap om han hade någon. Kyrkogården erbjöd god betesmark och bland annat av
den anledning höll man den inhägnad. Gravvårdar har huvudsakligen varit...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1299 Nyanläggning - Begravningsplats
År 1673 - 1673 Nybyggnad
Ny klockstapel.

Marbäcks kyrka (Publikation)

År 1780 - 1789 Utvidgning - Begravningsplats

Marbäcks kyrka (Publikation)

År 1780 - 1789 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades enligt uppgift. Osäkert i vilken riktning och omfattning, troligen mot söder. Kyrkans stenmurar var enligt uppgift tidigt försedda med timrade överbyggnader och troligen även stigluckor.
År 1879 - 1879 Rivning
Klockstapeln rivs.

Marbäcks kyrka (Publikation)

År 1882 - 1882 Utvidgning - Begravningsplats
Kyrkogården utvidgades enligt uppgift åt öster. Osäkert om utvidgningen ägt rum eftersom kyrkogården fram till modern tid haft samma utsträckning som på karta från 1826.
År 1952 - 1952 Ändring - Begravningsplats
Omläggning av gravkvarter till linjegravar med rygghäckar.

Aneby pastorats arkiv (Arkiv)

År 1985 - 1985 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning åt öster och minneslund.

Marbäcks kyrka (Publikation)

År 1985 - 1985 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning åt öster, plats för minneslund och nya gravrader i kvarter D.