Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Aneby kn, HAURIDA 3:1 HAURIDA KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Haurida kyrka 27 april 2004 (2) ljusare.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
HAURIDA KYRKA (akt.)
Jönköping
Aneby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

HAURIDA 3:1

Historik

Kyrkogården har ett medeltida ursprung, men något källmaterial äldre än 1800-talets mitt har inte gåtts igenom. Kyrkogårdens ursprungliga utsträckning är okänd, men torde har legat rätt nära den utsträckning som kyrkogården hade fram till 1909 års utvidgning. På den gamla kyrkogården verkar det vid utvidgningstillfället endast ha funnits två större familjegravar – åtminstone är det bara två utritade på kartan från 1913. Den ena låg strax söder om koret och den andra strax öster om – två klassiska områden i korets närhet som traditionellt har hög prioritet. Vid utvidgningen reserverades den norra delen i det nya östra kvarteret längs...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1299 Nyanläggning - Begravningsplats
År 1910 - 1910 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning åt öster. Nya murar i sin helhet.
År 1913 - 1913 Plantering - Nyplantering av träd och buskar
Trädkrans
År 1995 - 1995 Nyanläggning - Minneslund