Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Aneby kn, FRINNARYD 24:1 FRINNARYDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Frinnaryds kyrka 21 oktober 2004 (171).jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
FRINNARYDS KYRKA (akt.)
Jönköping
Aneby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

FRINNARYD 24:1

Historik

Frinnaryds kyrkogård är medeltida till sitt ursprung, kyrkan uppfördes troligen omkring 1200-talets första hälft och kyrkogården har därmed samma ålder. Kyrkogården har troligen utvidgats i ett flertal etapper varav vi med säkerhet känner till två: 1886 då kyrkogården utvidgades 15 meter åt väster för att främst lämna plats åt det nya kyrktornet som uppfördes 1888, samt 1949 då kyrkogården på grund av platsbrist utvidgades mot norr. Det finns en uppmätningsritning från 1913 som markerar samtliga köpegravar, men utelämnar det östra kvarteret. Troligen kan detta tolkas som att man vid tillfället har avsatt det östra kvarteret till gra...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1199 Nyanläggning - Begravningsplats
År 1886 - 1886 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning åt väster.
År 1949 - 1949 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning åt norr.