Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Aneby kn, BONA 1:13 M.FL. BREDESTADS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Bredestads kyrkogård 2 september 2005 (47).jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BREDESTADS KYRKA (akt.)
Jönköping
Aneby

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

BONA 1:13

BREDESTADS KYRKA 1:1

Historik

Kyrkogården i Bredestad har lika lång historia som kyrkobyggnaden – vilket betyder att den troligen har varit i bruk sedan kyrkan uppfördes vid 1100-talets slut. Väldigt lite finns dock nedtecknat om den i arkiven och på andra ställen. Ett urval redovisade prästvisitationsprotokoll visar dock på ett återkommande underhåll och nya planteringar. Kyrkogården har troligen utvidgats vid ett antal tillfällen men utan att utvidgningarna har lagfarts. Vid en utgrävning norr om koret 1962 hittades dock spåren efter en sådan –rester av en äldre kyrkogårdsmur ligger bara ett fåtal meter norr om kyrkan.

Vid en beskrivning gjord 1930 beskrivs k...

Läs mer i eget fönster
År 1100 - 1199 Nyanläggning - Begravningsplats
År 1820 - 1829 Nyanläggning - Inhägnad, mur
Omläggning av kyrkogårdsmur. Ny ingång med smidesgrindar.
År 1850 - 1859 Plantering - Nyplantering av träd och buskar
Trädkrans av alm, lönn och syrén.