Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Övertorneå kn, TURTOLA 1:154 SVANSTEINS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

svanstein.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SVANSTEINS KYRKA (akt.)
Norrbotten
Övertorneå

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TURTOLA 1:154

Historik

Svansteins kyrka är belägen i en mindre gränsort nära Torneälven. Den uppfördes av trä i klassiserande stil 1865 efter ritningar av Ludvig Hawerman som en rödmålad långhuskyrka med kor och tillbyggd sakristia i öster. Vid en ombyggnad 1927-29 efter ritningar av Olof Lundgren byggdes västtorn med lanternin samt läktare. Invändiga dekorativa målningar utfördes i taket och ovan fönstren. 1974 års renovering utfördes under Bertil Franklin och omfattade ny färgsättning, rosa beträffande exteriören, och delvis ny inredning. Kyrkan präglas främst av 1920-talets ombyggnad och av 1974 års färgsättning i klara toner.

Uppgifterna är sammanstä...

Läs mer i eget fönster

År 1858 anslog riksdagen medel till ett kapell i Svanstein i syfte att förhindra att
församlingsborna sökte sig till den finska sidan för att fira gudstjänst. Kyrkan byggdes
efter ritningar av Ludvig Hawerman och stod färdig 1865. Det låga tornet tillkom 1927.

År 1865 - 1865 Nyanläggning
Kyrkan uppförs. Arkitekt Ludvig Hawerman.

Ludwig Hawerman (Arkitekt)

År 1927 - 1927 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av begravningsplats och ordnande av gamla begravningsplatsen. Länsarkitekt Eberhard Lovén.

Eberhard Lovén (Arkitekt)

År 1956 - 1956 Ändring - Begravningsplats
Kvartersindelning av ett äldre parti av kyrkogården. Länsträdgårdsmästare Erik Lindström, Luleå.

Erik Lindström (Trädgårdsmästare)

År 1970 - 1970 Nybyggnad
Ekonomibyggnad/gravkapell.
År 1972 - 1972 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården. MAF Arkitektkontor AB, Luleå.
År 1973 - 1973 Ändring
Restaurering av kyrkogården. • Omläggning av befintlig bogårdsmur • Asfaltering av gångar på kyrkogården