Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mora kn, LIMBÄCK 27:7 VÅMHUS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1223-2.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VÅMHUS KYRKA (akt.)
Dalarna
Mora

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

LIMBÄCK 27:7

Historik

Kapellförsamling utbruten ur Mora 1636 (eget pastorat 1868). Våmhus äldsta kapellbyggnad, uppförd 1635, låg på en liten upphöjning av terrängen, numera till stor del avlägsnad genom grustäkt. Platsen, som utmärks av en minnessten, kallas av gammalt Kapellsgrav. Ny kyrka påbörjades under 1770-talet nordväst om den gamla kyrkplatsen.

I: Det äldsta träkapellet uppfördes 1635 och bestod ursprungligen av ett rektangulärt långhus med rakslutet korparti samt sakristia i norr. Långhuset förlängdes med 9 alnar i väster omkring 1651. Vid den nya västgaveln uppfördes ett vapenhus. En ny sakristia uppfördes 1727. Kyrkorummets brädvalv försågs...

Läs mer i eget fönster

Området kring Våmåns utlopp, vid Orsasjön, koloniserades tidigt och boplatser förekom redan under stenåldern. Gravar och fynd vittnar även om bestående bosättningar under järnåldern och vikingatiden. Våmhusbygden utgör en utpost till de vida skogsområdena i norr och befolkningen tvingades länge till ett hårt och rörligt liv för att säkerställa sin försörjning. Under 1300-talet berörs i flera brev nyttjanderätten av den fiskrika sjön Horrmunden i Transtrand. Våmhuskölen, mot gränsen till Härjedalen, användes för täkt av myrhö samt fiske och jakt. Många långfäbodar tillhörande Våmhus var ännu i drift mot slutet av 1800-talet. Binär-in...

Läs mer i eget fönster
År 1635 - 1635 Nybyggnad
Träkapell uppförs, sydost om nuvarande kyrka Kapellet var 19x15 alnar och försett med jordgolv. Det hade fyra fönster med fönsterluckor
År 1771 - 1794 Nybyggnad
Byggandet av den nya, nuvarande kyrkan påbörjas 1771 och kyrkan invigs 1794. 1771- Byggmästare E.E. Ersson. Ny kyrka påbörjas, grunden anläggs sydväst om gla. kapellet. Arbeten upphör 1773, troligen i brist på resurser 1780-1789 - Byggmästare Anders Segerholm: Arbeten återupptas. Grunden modifieras. Nytt förslag för kyrkobyggnaden, ÖÄ: troligen ark. Jacob Wulff. 1789- Nya kyrkobyggnaden tas i bruk, byggnaden är dock inte färdig och arbeten fortgår. 1794-Kyrkobyggnaden invigs. I brist på resurser har man tvingats förenkla utförandet, vilket särskilt drabbar tornet.
År 1789 - 1789 Rivning
Rivning av det äldre kapellet. Till viss del överförs äldre inredningar till nya kyrkan, liksom inventarier
År 1790 - 1804 Nyanläggning - Begravningsplats
Kyrkogården anläggs
År 1872 - 1877 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning i söder. Murade och putsade portstolpar uppförs i väster
År 1895 - 1896 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning mot öster, norr och väster
År 1959 - 1960 Utvidgning - Begravningsplats
Trädgårds aritekt. R. Stintzing. Utvidgning mot öster.
År 1964 - 1967 Nybyggnad
Bårhuset (1964) och ekonomibyggnaderna (1967) uppförs
År 1989 - 1989 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning mot söder, utanför stenmuren. Urngravar och minneslund anläggs