Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Piteå kn, GRÅTRÄSK 5:1 GRÅTRÄSKS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

gråträsk.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
GRÅTRÄSKS KAPELL (akt.)
Norrbotten
Piteå

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kapell

GRÅTRÄSK 5:1

Historik

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Gråträsks kapell är en rekonstruktion av det gamla kapellet från 1600-talet. Kapellet är knuttimrat och har branta spåntak med lökformad takspira. Långhuset är kvadratiskt, koret är längre och smalare. Vapenhuset är placerat på den södra sidan, sakristian i norr. Den fristående klockbocken är från 1938.

I kyrkorummet är de bara timmerväggarna synliga. Taket är tunnvälvt. För inredningen svarar E. Leffler, målningsarbetena är utförda av konservator Fridthof Erichsson.

KÄLLA: Hållén, Agneta, Nya svenska kyrkor III. Rapport RAÄ 1997:1. Stockholm 1998Gråträsk kapell invigdes 1934 och klockstapeln stod klar några år senare. Kapellets förlaga från tidigt 1640-tal har omformats i självständig tolkning genomsyrad av det tidiga 1900-talets nationalromantiska anda.

År 1894 - 1894 Rivning
Gustaf Höijer anhåller om rivning av det sedan 1700-talet övergivna kapellet.
År 1921 - 1931 Kulturhistorisk inventering
Det gamla övergivna kapellet från 1600-talet (1645-49) mäts upp och dokumenteras. Fil. dr. Erik Salvén. Undersökning och besiktning av ruinen. Intendent Gunnar Ullenius, Luleå och arkitekt Sven Brandel. Förslag till återuppbyggande. Arkitekt Sven Brandel.

Erik Salvén (Övrig)

Gunnar Ullenius (Övrig)

Sven Brandel (Arkitekt)

År 1933 - 1933 Rivning
Tillstånd till rivning av kyrkoruinen.
År 1934 - 1934 Nyanläggning
Kapellet uppförs. Ritningar av arkitekt Sven Brandel (1925). Byggmästare Efraim Åkerlund. Inredning. E. Leffler. Invändiga målningsarbeten. Konservator Fridtiof Erichsson.

Efraim Åkerlund (Byggmästare)

Enar Leffler (Övrig)

Fridtiof Erichsson (Konservator)

Sven Brandel (Arkitekt)

År 1939 - 1939 Nybyggnad
Klockstapel uppförs. Förslag av J. W. Petterson, Öjebyn.
År 1948 - 1948 Nyanläggning - Inhägnad
Inhägnad av begravningsplats och kyrkotomt samt uppsättande av anslagstavla/minnestavla. Elarmatur.
År 1951 - 1951 Ändring
Begravningsplats. Arkitekt Eberhard Lovén, Luleå.

Eberhard Lovén (Arkitekt)

År 1971 - 1971 Nybyggnad
Redskapsbod.