Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Pajala kn, TÄRENDÖ 92:1 TÄRENDÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

tärendö.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TÄRENDÖ KYRKA (akt.)
Norrbotten
Pajala

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

TÄRENDÖ 92:1

Historik

Tärendö kyrka uppfördes av trä 1880-82 efter ritningar av Fredrik R Ekberg. Den är en långhuskyrka orienterad med koret och den tillbyggda sakristian mot söder och ett torn mot norr med lanternin. Fasaderna, främst tornets, är rikt artikulerade med snickeridetaljer. Frånsett smärre förändringar av tornet är exteriören välbevarad. Kyrkorummet täcks av ett tunnvalv. 1941-42 utfördes en omfattande ombyggnad efter ritningar av Bertil Höök. Arbetet avsåg främst interiören, som nu kläddes med träfiber. Den gamla predikstolen bibehölls. Bänkarna ombyggdes men förblev öppna. Även vissa andra delar av inredningen ombyggdes, andra utbyttes ...

Läs mer i eget fönster

Tärendö kyrka invigdes 1880 och arkitekt var Fredrik R. Ekberg.

År 1880 - 1880 Nyanläggning
Kyrkan uppförs efter ritningar av Fredrik Ekberg.

Fredrik Ekberg (Arkitekt)

År 1916 - 1916 Ändring
Egen församling.
År 1970 - 1970 Ändring
Ommålning av gravkapell i enlighet med kyrkan. G. Lehtipalo. Sänkning av tak samt uppvinkling av fönster.

Gunnar Lehtipalo (Arkitekt)

År 1972 - 1972 Utvidgning - Begravningsplats
Utbyggnad av kyrkogård mot norr och söder.
År 1977 - 1977 Utvidgning - Begravningsplats
Utbyggnad av kyrkogård etapp 2.
År 1996 - 1996 Ändring - Gallring av träd
Borttagande av träd mot älven.