Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Rättvik kn, BINGSJÖ 2:14 BINGSJÖ KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Bingsjö1.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
BINGSJÖ KYRKA (akt.)
Dalarna
Rättvik

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

BINGSJÖ 2:14

Historik

Ursprungligen ett brukskapell vid Dådrans bruk, 1962 överlämnat av Kopparfors AB till församlingen. Stenkyrka uppförd i två etapper. Långhuset härrör 1839, medan tornet, som är murat av slaggsten, tillbyggdes 1880.
Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1996.

Bygden räknar sitt ursprung till 1600-talet, då invandrade finnar koloniserade området. Årliga gudstjänster ägde rum här, men vanligen var nybyggarna hänvisade till församlingskyrkan i Rättvik fem mil bort. Från 1730-talet kunde Bingsjöborna alltmer använda det närmare belägna Boda kapell. År 1792 fick byn slutligen ett eget bönhus, vilket biskopen ställt som villkor för att tillåta en begravningsplats. Det uppfördes av liggtimmer med halsade knutar, invigdes den 29/7 1792 men var då långtifrån färdigställt. Åren som följde insattes fönster, fasaderna rödfärgades och inre målning skedde. En avlagd predikstol inköptes från Vika försa...

Läs mer i eget fönster
År 1792 - 1792 Nybyggnad
Ett kapell uppfördes, vilket biskopen ställt som villkor för att inbyggarna i finnmarkerna skulle få anlägga begravningsplats. Kapellet var uppfört av liggtimmer med halsade knutar. Vid invigningen den 29/7 1792 var kapellet långtifrån färdigställt. Garmo, s 4-5, 7 BIKA: Dokumentation vid arbeten 1971
År 1793 - 1793 Nyanläggning - Begravningsplats
Kyrkogården invigdes.