Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Luleå kn, KAPELLET 1 ÖRNÄSETS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

Örnäset.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖRNÄSETS KYRKA (akt.)
Norrbotten
Luleå

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med kyrkotomt

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

KAPELLET 1

Historik

HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Örnäsets kyrka har en stomme av gjuten betong. Planen är rektangulär, nästan kvadratisk, med ett absidförsett kor. Kyrksalens klöverbladstak gör sig synligt i exteriören. Takbeklädnaden är papp. Fasaderna är klädda med brunt tegel, fönstren är rektangulära och indelade i mindre rutor. Församlingshemmet, också i brunt tegel, är friliggande. Den fristående klockbocken är tillverkad av stålbalkar.

Väggarna är invändigt klädda med rosaslammat tegel. Korväggen är blåmelerad med en guldfärgad mosaik. Klöverbladstaket är täckt med brunfärgad betong, mörkare plattor närmast koret. Golvet är av furu, och ...

Läs mer i eget fönster

Kyrkan som ritades av Bertil Franklin stod klar 1963 och har betonggjuten
stomme bakom teglet. Kyrkan är nästan helt oförändrad med undantag för viss
omdisponering av sidoutrymmen, det tidigare sidokapellet är numera körens
plats.

År 1963 - 1963 Nybyggnad
Kyrkan uppförs. Arkitekt Bertil Franklin.

Bertil Franklin (Arkitekt)