Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mora kn, VÄSTBYGGE 271:1 VENJANS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1224-12.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
VENJANS KYRKA (akt.)
Dalarna
Mora

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

VÄSTBYGGE 271:1

Historik

Församling utbruten ur Mora 1607. Kyrkan är belägen på en liten höjd mellan Vanån i norr och öster samt den lilla Kyrktjärnen i söder.

I: Den äldsta träkyrkan på platsen var sannolikt senmedeltida. Det fanns med säkerhet vid klockuppbörden 1531. Kyrkans huvuddrag kan rekonstrueras utifrån arkivaliska uppgifter. Den var timrad och bestod av ett rektangulärt långhus med rakslutet korparti. I norr fanns en troligen ursprunglig sakristia. Ett vapenhus i söder - möjligen tillbyggt i ett senare skede - omtalas 1621. En ny större sakristia uppfördes 1722-23. Kyrkans valv och väggar var försedda med målad dekor, vilken 1695 uppges förest...

Läs mer i eget fönster

Venjans socken utgör en bygd där fäbodväsendet var helt dominerande och där levnadsvillkoren var hårda. Till binäringarna hörde tillverkningen av laggkärl och båtar, ännu på 1800-talet gick omkring 300 lass med laggkärl varje vinter. Bygden var känd för sitt hårda klimat och sina svåra förhållanden; inom prästkåren döptes Venjan till ”prästernas Sibirien”. Trakterna koloniserades dock tidigt och trots det utsatta geografiska läget anses att ett träkapell skulle ha rests på kyrkplatsen redan under senmedeltid. Från denna period härrör ett processionskors med inskrifter, som ännu är i kyrkans ägo.

Kapellförsamlingen var underställ...

Läs mer i eget fönster
År 1350 - 1550 Nybyggnad
Ett kapell uppförs på platsen. Kapellförsamlingen är underställd Mora
År 1607 - 1607 Ändring
Venjan som hittills varit underställd moderkyrkan i Mora, bildar egen församling. Troligen brukas gamla kapellbyggnaden som kyrka. Inga uppgifter om nybyggnation
År 1614 - 1614 Nybyggnad
En första klocka gjuts och sätts upp i en fristående stapel
År 1793 - 1793 Rivning
1793 anges byggnaden vara i bedrövligt skick Rivning av gamla kapellet genomförs troligen under de följande åren
År 1796 - 1815 Nybyggnad
1796 - Byggmästare Pehr Wilhelm Palmroth. Ny träkyrka. Kyrkobygget påbörjas under maj och invigs den 30 oktober. Byggnaden blir dock inte helt färdig. 1815-Kyrkobyggnaden slutförs in- och utvändigt. Altarpredikstol placeras mitt på södra långväggen

Per Wilhelm Palmroth (Arkitekt)

År 1915 - 1915 Rivning
Kyrkobyggnaden från 1796 rivs för att lämna plats åt en ny kyrka
År 1916 - 1917 Nybyggnad
Arkitekt F. Falkenberg; Byggmästare A. Hansson. Ny kyrkobyggnad uppförs. Gamla grunden muras om, material från gamla kyrkan återanvänds. Byggnaden uppförs av timmer med stående panel och rödfärgas.

A Hansson (Byggmästare)

Fredrik Falkenberg (Arkitekt)