Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mora kn, LANDBOBYN 27:7 SIKNÄS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

siknäs4.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
SIKNÄS KYRKA (akt.)
Dalarna
Mora

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

LANDBOBYN 27:7

Historik

Naturskönt beläget på en udde med klockstapel från 1925. Kapellbyggnaden uppfördes 1938-39 efter ritningar av arkitekt Edward Dahlberg, något bearbetade av arkitekterna Erik Lundberg och Viking Göransson. Det är uppfört i putsat tegel och består av långhus med ett lägre och smalare kor i öster och vapenhus i väster
Uppgifterna är sammanställda av Riksantikvarieämbetet, Byggnadsregistret / Forskningsprojektet Sockenkyrkorna. Kulturarv och bebyggelsehistoria 1996.


HISTORIK FRÅN NYA SVENSKA KYRKOR - Murad och vitputsad kyrka med svart skiffer på det högresta sadeltaket. Fristående, brunpanelad klockstapel med kopparhuv. Kor, sakristi...

Läs mer i eget fönster

Kapellet är beläget på en udde vid Vanån och ligger intill landsvägen mellan Mora och Vansbro. Bygden kring Siknäs kom efter 1607 att utgöra Venjans sockens sydligaste del, det stora avståndet till moderkyrkan i Venjan var dock besvärande. År 1805 uppförde därför Kättbo byamän ett bönhus som blev en tillfällig lösning för bygdens kyrkoliv. Bönhuset i Kättbo blev sedermera kapell.
Med den kraftiga befolkningstillväxten som skedde i början av 1900-talet, vilken främjades av Mora-Vänerns järnvägs anläggning 1891, blev behovet av en egen kyrka ännu påtagligare. Till bygdens utveckling bidrog också den traditionella båt- och laggkärls ...

Läs mer i eget fönster
År 1909 - 1911 Nyanläggning - Begravningsplats
1909- Tomt inköps för anläggning av kyrkogård, nuvarande udde i Siknäs 1911-Kyrkogården anläggs på inköpt tomt, på nuvarande udden i Siknäs
År 1924 - 1924 Nybyggnad
En prästgård uppförs i Gävunda; komministertjänsten inrättades redan 1918
År 1925 - 1925 Nybyggnad
Klockstapeln uppförs intill kapellgrunden, efter ritningar av A. Ehnström, Landbobyn
År 1938 - 1939 Nybyggnad
Kapellet byggs. Arkitekt E. Dahlbäck, E. Lundberg, V. Göransson. Byggmästare A. Karlsson. Efter Dahlbäcks reviderade ritningar uppförs en kapellbyggnad av tegel. Grundläggningen till kapellet påbörjades dock redan 1919 och slutfördes 1921.

Edward Dahlbäck (Arkitekt)

Einar Lundberg (Arkitekt)

Viking Göransson (Arkitekt)

År 1981 - 1981 Nybyggnad
Ett nytt bårhus uppförs sydväst om kyrkogården, gamla bårhuset flyttas norr om kyrkogården och återanvänds som redskapsbod.