Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Mora kn, OXBERG 244:1 OXBERGS KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

1221-2.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
OXBERGS KAPELL (akt.)
Dalarna
Mora

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Bönhus

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

OXBERG 244:1

Historik

Oxbergs kapell är beläget mellan landsvägen i söder och älvbranten i norr. Det har sitt ursprung i ett enkelt bönhus, byggt av byborna omkring 1720, och överlämnades till Mora församling 1938. Ca 100 m sydost om kapellet, på en höjd, ligger begravningsplatsen invigd 1877.
Träkapellet består av ett rektangulärt långhus med tresidig koravslutning, torn i väster samt sakristia på den norra sidan.
Det ursprungliga rektangulära bönhuset flyttades och ombyggdes 1798, härmed tillkom en sakristia (nu riven). Västtornet tillfogades mellan 1850 och 1866. 1875-76 utbyggdes koret till befintlig form och kapellet reveterades. Den befintliga sak...

Läs mer i eget fönster

Byarna Oxberg och Gopshus med sin utspridda bebyggelse ligger i skogsbygden omkring tre mil nordväst om Mora, i Österdalälvens dalgång. Mora sockens äldsta skattelängder avslöjar att en fast befolkning förekommit i Oxberg redan på 1530-talet. Bygden präglades tidigt av fäbodväsendet. Redan på 1660-talet ägde oxbergare fäbodar i Björnarvet, Hållan, Sjurby och Gutsäl inom Mora socken samt i Bosseldal inom Älvdalens socken. Ett par årtionden efter uppförandet av det första ”bönehuset” på platsen, på 1720-talet, bestod befolkningen i Ox-bergs och Gophus byar av 135 matlag. På 1750-talet besöktes ”bönehuset” fyra till fem gånger om året ...

Läs mer i eget fönster
År 1713 - 1723 Nybyggnad
Ett bönhus bestående av nuvarande långhus uppförs av byborna, ej exakt i nuvarande läge
År 1797 - 1797 Flyttning
Byggnaden flyttas något från sitt befintliga läge. I samband med förflyttningen höjs byggnaden med några stockvarv. En sakristia tillförs i norr. Byggnaden rödfärgas. Takryttare för kapellets klocka uppförs
År 1799 - 1799 Ändring
Kapellförsamlingen bildas
År 1972 - 1972 Utvidgning - Begravningsplats
Utvidgning av kyrkogården, troligtvis 1972?