Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kiruna kn, KARESUANDO KYRKA 1:1 KARESUANDO KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1102-6.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
KARESUANDO KYRKA (akt.)
Norrbotten
Kiruna

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka

KARESUANDO KYRKA 1:1

Historik

Karesuando kyrka, den nordligaste i vårt land, är belägen på en öppen, trädfattig plats i en mindre tätort nära gränsen mot Finland. Kyrkan är den andra på platsen, uppförd 1904-05 efter ritningar av Gustaf Lindgren och strax intill den äldre träkyrkan, som då revs. Den nuvarande kyrkan är byggd i en historiserande stil med dragning åt nationalromantik, på hög murad sockelvåning som samtidigt utgör bottenplan. Övervåningen är timrad, klädd med liggande panel, och har stora fönster, smalare kor mot öster och ett sidoställt torn på norrsidan 1954 var kyrkan i dåligt skick och genomgick en betydande ombyggnad under ledning av Folke Löf...

Läs mer i eget fönster

Karesuando kyrka är landets nordligaste och ligger ett stenkast från riksgränsen mot Finland, en gräns som följer älvens sträckning. Församlingen skapades i och med att Finland avskiljdes från Sverige 1809.. Karesuando är en central plats i Laestadianismen, i byns första kyrka verkade Lars Levi Laestadius som kyrkoherde åren 1826-49. Den nuvarande kyrkan från 1905 är byns andra, ritad av Gustaf Lindgren.

År 1904 - 1905 Nybyggnad
Kyrkan uppförs. Arkitekt Gustaf Lindgren. Ritningarna upprättade redan 1888.