Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Kiruna kn, JUKKASJÄRVI KYRKA 1:1 JUKKASJÄRVI KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

1089-4.tif

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
JUKKASJÄRVI KYRKA (akt.)
Norrbotten
Kiruna

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

JUKKASJÄRVI KYRKA 1:1

Historik

Jukkasjärvi kyrka är belägen på en gammal samisk kyrkplats i en trakt med ålderdomlig prägel. Kyrkan uppfördes 1726. Det rektangulära långhuset är byggt i timmerkvistkonstruktion, dvs. kyrkan är en s k blockpelarkyrka vilket innebär att långsidorna har timrade strävpelare. Jukkasjärvi kyrka är som sådan den enda bevarade i vårt land. Delar av äldre kyrka från 1607 ingår i den nuvarande. Sakristian vetter mot norr och vapenhuset står i söder. Kyrkorummet täcks av ett tunnvalv. 1747 brädfodrades ytterväggarna. 1783-85 utfördes en stor restaurering, som bl a omfattade ny inredning och byggande av läktare. Närmast följande restaureringa...

Läs mer i eget fönster

Kyrkans äldsta delar härrör från tidigt 1600-tal men i sin nuvarande gestalt daterar den sig till 1700-talets början. Klockstapen bygges på 1740-talet och samtidigt brädfodrades kyrkan utvändigt.

År 1726 - 1726 Nybyggnad
Kyrkan uppförs. Delar av äldre kyrka från 1607 ingår.
År 1770 - 1779 Nybyggnad
Klockstapeln uppförs.
År 1943 - 1943 Utvidgning - Begravningsplats
Tillstånd till utvidgning av nya kyrkogården i Jukkasjärvi kyrkoby. Jansson & Hallström, Stockholm.