Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Malung-Sälen kn, TRANSTRANDS KYRKBY 7:2 TRANSTRANDS KYRKA Ny sökning Tillbaka till sökning

transtrand5.jpg

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
TRANSTRANDS KYRKA (akt.)
Dalarna
Malung-Sälen

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kyrka

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

TRANSTRANDS KYRKBY 7:2

Historik

Kapellag under Lima under 1500-talet, sedan kapellförsamling (eget pastorat 1867). Kyrkan är belägen i Västerdalälvens dalgång. Landsväg väster om kyrkan med prästgården på andra sidan.

I: En kapellbyggnad nämns vid 1500-talets utgång. Denna kvarstod fortfarande efter det nya (II) kapellets uppförande och nyttjades då som likbod, sedermera som sockenstuga, men revs slutligen 1830. Det timrade kapellet var en enkel rektangulär byggnad med rakslutet korparti.

II: Nytt kapell uppfördes 1670. Det timrade kapellets huvuddrag kan rekonstrueras utifrån arkivaliska uppgifter. Det bestod ursprungligen av ett rektangulärt långhus med raks...

Läs mer i eget fönster

Transtrands kyrka har haft två föregångare i form av enkla träkapell. Det första omtalades redan 1595. År 1670 uppfördes ett större kapell, senare om och tillbyggt flera gånger. I början av 1800-talet var det dock så förfallet att församlingen enades om att uppföra en ersättare, omedelbart nordväst om den befintliga byggnaden.

Byggmästare Olof Sjöström ritade 1821 första förslaget, ett kapell i sten med västtorn, i nyklassicistisk stil. Förslaget blev bearbetat två år senare av Carl Daniel Björk vid Överintendentsämbetet. Sedan Sjöström antagits som entreprenör påbörjades grundläggningen av hösten 1824. Två år restes stommen.
Fö...

Läs mer i eget fönster
År 1500 - 1599 Nybyggnad
Första timrade kapellet på platsen
År 1670 - 1679 Nybyggnad
Andra timrade kapellet på platsen
År 1824 - 1835 Nybyggnad
År 1824 - Ritningar till ny kyrka i Transtrand stadfästes. Nybyggnad – kyrkan i sin helhet De egentliga byggarbetena kom igång 1826. Sten bröts i västra sidan av Vålåsen, kalk kördes fram från Rättvik. Lera upptogs från Resjövallen för att tegel skulle brännas (misslyckades). Då kom någon på att hugga tegelliknande stycken av tunna sandstenhällar vid Hemfjället, visade sig fullt användbara. Sommaren 1829 hade kyrkan utom tornet kommit under tak. Hösten samma år insattes fönster av en glasmästare från Fors i Malung. 1830 restes kyrkans torn och lanternin. Över kyrkorummet slogs ett relativt grunt tunnvalv av trä Fyra slutna bänkkvarter indelades. I koret byggdes en med två pelare och taknock kringgärdad altaruppsats. Då kyrkan invigdes 1830 var kyrkorummet ännu omålat och de yttre murarna oputsade. Nybyggnad – torn 1930-1935. Kyrkan fullbordades, genom att först långhuset och senare tornets murar rappades. (Transtrandsborna var stolta över sin nya kyrka, kallades Ruppa = ripan)