Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Malung-Sälen kn, ÖJE 16:24 ÖJE KAPELL Ny sökning Tillbaka till sökning

1200-1.TIF

Teckenförklaring Bakgrundskarta Copyright © Lantmäteriet
visa stor karta
Anläggningspresentation
ÖJE KAPELL (akt.)
Dalarna
Malung-Sälen

Religionsutövning - Kyrka - Kyrka med begravningsplats

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell

Religionsutövning - Kapell - Kapell med begravningsplats

ÖJE 16:24

Historik

Öje kapell ligger strax intill Ogströmmen. Det enkla träkapellet uppfördes 1830, men har föregåtts av ett äldre på samma plats. Kyrkans planform bestod ursprungligen av ett brett långhus med tresidig avslutning i öster, vidbyggd sakristia i nordost och västtorn. Sin nuvarande planform erhöll kapellet vid en ombyggnad 1912; västtornet kringbyggdes samt fick en ny klockformad huv med liten spira. Då kyrkan restaurerades 1956-58 fick kapellet befintliga brädfodring samt vitmålades. Vissa förändringar skedde även enligt ritningar daterade 1983, då kapellets ingång i väster förändrades och yttertaken lades om med kopparplåt.
Uppgifterna...

Läs mer i eget fönster

En första kapellbyggnad av mycket enkel karaktär fanns sannolikt redan på 1500-talet i Öje, detta kapell omskrivs i korta drag 1631. Den ersattes dock 1655 av ett nytt kapell, vilket under 1700-talet tillfördes en rad nya inventarier, ett flertal av dessa påträffas i nuvarande kyrka. Vid en genomgång 1828 bedömdes byggnaden vara så nedsliten att en fullständig om-byggnad ansågs nödvändig. Uppdraget att utföra en förnyelse av kapellet gick till Malungs kyrkas byggmästare, L.E. Halfvardsson. Två år senare, 1830, kunde det ombyggda kapellet invigas.

För mer historik se kyrkan samt bifogad PDF-fil.

År 1500 - 1599 Nybyggnad
Troligen en första mindre kapellbyggnad, enkelstuga inredd för gudstjänst.
År 1655 - 1655 Nybyggnad
Nytt kapell uppförs och ersätter föregående byggnad.
År 1834 - 1834 Nyanläggning - Begravningsplats
Mark inköps för anläggning av kyrkogård. Staket uppsätts kring kyrkogårdstomten
År 1966 - 1966 Nybyggnad
Bårhus uppförs